Cách trồng và chăm sóc hoa hồng ri Ba Tư (Hoa mao lương)

Kĩ thuật trồng:

Cây nở hoa sau khi gieo 150 ngày,

Ngâm hạt qua đêm kích nảy mầm, sau đó làm bằng phẳng bề mặt đất, sau khi gieo hạt và phủ lên trên một lớp đất mỏng tầm 0,4cm. Tưới giữ độ ẩm, 2 ngày một lần, không để ngập úng.

Cây sẽ nảy mầm sau 7 đến 15 ngày từ khi gieo hạt và nở hoa sau 150 ngày.

Ánh sáng: Hồng Ri ưa sáng, cường độ ánh sáng mạnh, cần tránh ánh nắng trực tiếp.

Đất: Cây Hồng Ri ưa đất giàu dinh dưỡng, và tơi xốp, cây ưa thông thoáng

Hạt giống hoa hồng ri Ba Tư Mix F1 (Ranunculus)

Tóm tắt nội dung
Cách trồng và chăm sóc hoa hồng ri Ba Tư (Hoa mao lương)
Tiêu đề bài viết
Cách trồng và chăm sóc hoa hồng ri Ba Tư (Hoa mao lương)
Nội dung ghi tắt
Ngâm hạt qua kích nảy mầm tiếng, sau đó làm bằng phẳng bề mặt, sau khi gieo củ và phủ lên trên một lớp đất mỏng tầm 0,4cm
Người đăng
Xuất bản
Hạt giống vui vẻ

Leave a Reply